ราคาหลักทรัพย์
|
ชื่อย่อหุ้น : EPG           สกุลเงิน : THB
23 กันยายน 2564 16:35
11.80 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : เปลี่ยนแปลง (%) :
- - (-%)
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
- 4.38 - 13.70 11.80 - -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท ' 000)
- / - - / - 0

Chart Type