ราคาหลักทรัพย์
|
ชื่อย่อหุ้น : EPG           สกุลเงิน : THB
16 มิถุนายน 2564 16:50
11.50 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : เปลี่ยนแปลง (%) :
12,243,400  +0.20 ( 1.77%)
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
11.20 - 11.50 4.26 - 12.70 11.30 - 11.30
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท ' 000)
11.40 / 791,400 11.50 / 379,100 139,843,810

Chart Type