ราคาหลักทรัพย์
|
ชื่อย่อหุ้น : EPG           สกุลเงิน : THB
17 มกราคม 2565 16:39
11.90 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : เปลี่ยนแปลง (%) :
20,313,400  -0.40  ( -3.25%)
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
11.80 - 12.30 7.75 - 13.70 12.30 - 12.20
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท ' 000)
11.90 / 1,174,400 12.00 / 1,026,100 242,521,790

Chart Type
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)