ราคาหลักทรัพย์
|
ชื่อย่อหุ้น : EPG           สกุลเงิน : THB
10 พฤษภาคม 2564 16:36
11.70 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : เปลี่ยนแปลง (%) :
9,476,900  -0.30  ( -2.50%)
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
11.70 - 12.00 4.26 - 12.60 12.00 - 12.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท ' 000)
11.70 / 890,800 11.80 / 136,300 111,914,640

Chart Type