หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
|
ชื่อย่อหุ้น : EPG
02 ธันวาคม 2564 16:02
11.10 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : เปลี่ยนแปลง (%) :
5,500,400  -0.20  ( -1.77%)

ข่าวสารล่าสุด

อ่านทั้งหมด

แบบ 56-1 one report สิ้นสุด 31 มีนาคม 2564

เพิ่มเติม

งบการเงิน
ไตรมาสที่ 2 ปี 2564/65

ดาวน์โหลด

ภาพวีดีโอบริษัท

ชมวีดีโอ
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)