ราคาหลักทรัพย์
|
ชื่อย่อหุ้น : EPG           สกุลเงิน : THB
06 ธันวาคม 2562 16:39
7.20 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : เปลี่ยนแปลง (%) :
1,955,200  -0.05  ( -0.69%)
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
7.15 - 7.30 5.00 - 8.15 7.25 - 7.15
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท ' 000)
7.15 / 569,100 7.20 / 220,900 14,106,455

Chart Type