ราคาหลักทรัพย์
|
ชื่อย่อหุ้น : EPG           สกุลเงิน : THB
16 สิงหาคม 2562 16:38
6.40 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : เปลี่ยนแปลง (%) :
17,312,000  +0.35 ( 5.79%)
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
6.05 - 6.40 5.00 - 9.50 6.05 - 6.05
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท ' 000)
6.35 / 777,100 6.40 / 138,900 108,212,910

Chart Type