ราคาหลักทรัพย์
|
ชื่อย่อหุ้น : EPG           สกุลเงิน : THB
18 ตุลาคม 2562 16:40
7.85 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : เปลี่ยนแปลง (%) :
7,001,000  +0.05 ( 0.64%)
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
7.70 - 7.85 5.00 - 7.95 7.80 - 7.80
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท ' 000)
7.80 / 68,000 7.85 / 559,700 54,566,340

Chart Type