ราคาหลักทรัพย์
|
ชื่อย่อหุ้น : EPG           สกุลเงิน : THB
07 สิงหาคม 2563 16:39
4.76 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : เปลี่ยนแปลง (%) :
4,542,300  -0.02  ( -0.42%)
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
4.74 - 4.84 3.04 - 8.15 4.78 - 4.80
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท ' 000)
4.76 / 175,300 4.78 / 139,700 21,786,560

Chart Type