ราคาหลักทรัพย์
|
ชื่อย่อหุ้น : EPG           สกุลเงิน : THB
24 พฤษภาคม 2562 16:36
5.20 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : เปลี่ยนแปลง (%) :
959,600  +0.10 ( 1.96%)
ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ วันก่อนหน้า - ราคาเปิด
5.10 - 5.20 5.10 - 9.50 5.10 - 5.10
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท ' 000)
5.15 / 76,800 5.20 / 208,700 4,783,600

Chart Type