เอกสารนำเสนอ
|

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2563

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
(EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED)

ดาวน์โหลด

 

วันที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
04 กันยายน 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
06 มิถุนายน 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2562 ดาวน์โหลด
21 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2562 ดาวน์โหลด
20 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2562 ดาวน์โหลด
04 กันยายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
05 มิถุนายน 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2561 ดาวน์โหลด
26 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561 ดาวน์โหลด
20 พฤศจิกายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561 ดาวน์โหลด
04 กันยายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
08 มิถุนายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2560 ดาวน์โหลด
23 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2560 ดาวน์โหลด
08 ธันวาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2560 ดาวน์โหลด
29 สิงหาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
08 มิถุนายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2559 ดาวน์โหลด
01 มีนาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2559 ดาวน์โหลด
23 พฤศจิกายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2559 ดาวน์โหลด
11 กันยายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
29 กรกฎาคม 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
03 มิถุนายน 2558 แถลงผลประกอบการปี 2015 ดาวน์โหลด
25 มีนาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2558 ดาวน์โหลด