ติดต่อนักวิเคราะห์
|
ชื่อบริษัท ชื่อ อีเมล์
บล. เออีซี จำกัด คุณตฤณ สิทธิสวัสดิ์ trin.s@aecs.com
บล. เอเซีย พลัส จำกัด  คุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร nuanpun@asiaplus.co.th
บล. เอเชีย เวลท์ จำกัด คุณวชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย Vajiralux.sa@asiawealth.co.th
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  คุณจิตรา อมรธรรม jitra.a@fnsyrus.com
บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณณภัทร จันทรเสรีกุล naphat.chantaraserekul@krungsrisecurities.com
บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณอำนาจ โงสว่าง amnart.n@ktbst.co.th
บล.โนมูระ พัฒนสิน คุณณัฐพล คํานวณผล Nuttapon.kumnounphon@th.nomura.com
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์ YaninA@phillip.co.th
บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณระวีนุช ปิยะเกรียงไกร raweenuch.piyakriengkai@scb.co.th